การจัดส่งสินค้า

  • ปัจจุบันทางร้านมีให้เลือกขนส่งอยู่ 2 บริษัทคือ ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) และ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) ซึ่งค่าจัดส่งทางร้านคิดคำนวนตามน้ำหนักและขนาดของสินค้า, ระยะทางของผู้รับสินค้า รวมถึงรูปแบบการจัดส่งของแต่ละบริษัท หากต้องการจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทาง สามารถเลือกไปที่การจัดส่งของ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่มเติมอีก 3% รวมอยู่ในยอดชำระเป็นค่าธรรมเนียมของทางเคอรี่ และหากผู้รับอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ทางเคอรี่กำหนด จะต้องมีค่าจัดส่งเพิ่มเติมอีก 50 บาท ซึ่งหากทางผู้สั่งซื้อสินค้าไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนี้สามารถเลือกบริษัทขนส่งแบบอื่นได้ตามความต้องการ
  • ทางร้านมีรอบจัดส่งสินค้าทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ - วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดที่บริษัทขนส่งนั้นๆ ไม่เปิดทำการ และวันหยุดร้านค้าเพิ่มเติมที่ประกาศในเว็บไซต์)
  • ในแต่ละวันจะตัดรอบชำระเงินเพื่อเตรียมจัดส่งภายใน 14.00 น. และจะทำการจัดส่งให้ในช่วงเวลาประมาณ 15.00 - 18.00 น. หากชำระเงินหลังเวลาที่กำหนดจะดำเนินการจัดส่งให้ในวันทำการถัดไป
  • สมาชิกสามารถติดตามเลขพัสดุในระบบสมาชิกได้ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของแต่ละวัน หลังจากทีมงานอัปเดทเลขจัดส่งประจำวันบนเว็บไซต์
  • หากเกิดข้อขัดข้องที่จำเป็น ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งล่าช้า แต่จะทำการแจ้งสมาชิกผ่านช่องทาง Line official ของทางร้านค้า และจะเร่งดำเนินการจัดส่งให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด