นโยบายความเป็นส่วนตัว

        เว็บไซต์ Siammint.com (สยามมินท์.คอม) มีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อควบคุมการใช้งาน ปกป้องข้อมูลของสมาชิกจากบุคคลภายนอก และเพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของสมาชิก

        โดยทางเว็บไซต์จะมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่แสดงตัวในระบบเครือข่าย เช่น หมายเลขไอพี (IP Address), ข้อมูลการเข้าใช้งานของสมาชิก, วันที่เข้าใช้งาน, เบราเซอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งาน ฯลฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเว็บไซต์ และเป็นข้อมูลสถิติการเข้าใช้งานเพื่อพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับการใช้งานของสมาชิกต่อไป

        ข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ (Email Address), หมายเลขบัตรเครดิต-เดบิต ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บให้เป็นความลับที่สุด โดยทางเว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ให้แก่บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องเด็ดขาด

        ทางเว็บไซต์จะมีการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยให้สามารถบริการให้สมาชิกได้รับความสะดวกสบาย โดยทางเว็บไซต์จะใช้คุกกี้ในการการควบคุมและเชื่อมต่อการทำงานการเข้าใช้ระบบของเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลคุกกี้นี้จะเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ (Hard Drive) ของสมาชิกและมีการเข้ารหัสไว้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และไม่ได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญไว้ในไฟล์เหล่านี้ ซึ่งข้อมูลคุกกี้จะหายไปเมื่อสมาชิกออกจากระบบหรือทำการเคลียร์คุกกี้บนเว็บเบราเซอร์ของสมาชิก